SEMINAR / WORKSHOPS

Seminar og samtale i Ballerup
23. og 24. april 2021

Tregreningen som vejviser for fremtidens samfund

Vi befinder os i en apokalyptisk tid af legendariske og episke proportioner der forlanger vores dybeste opmærksomhed, forståelse og handlinger. Samtidigt er det afgørende at forstå at den verdenssituation vi nu står i er intimt forbundet med os selv. Den tid er forbi hvor samfundsstrukturerne og vort indre bliver betragtet som to separate ting.

Når vi er opmærksomme på, at alle mennesker besidder en iboende naturret og ansvaret for selv at udforme en social livsstruktur, der afspejler vores oprindelige væsen, bliver vejen tydelig.

Samfundet har for længst mistet sit forhold til menneskets indre udviklingsbehov – men samfundet kan fornyes hvis man finder det rigtige lægemiddel til behandlingen. 

Indsigten i den kraftfulde indre dynamik der ligger i begreberne Frihed, Lighed og Broderkærlighed, bliver tydeligt når man ved hvordan de kan anvendes i sociallivets fornyelsesprocesser. Hvert eneste af disse begreber er udtryk for dynamiske kræfter der er i besiddelse af sin egne kvaliteter og helsebringende kraft.  

Rudolf Steiner fremlagde tregreningen af samfundet som en livsnødvendighed og denne nødvendighed har aldrig været mere aktuel end i dag. Kendskabet til tregreningen åbner det indre blik for vores egen spirituelle oprindelighed – ligesom det er et helt konkret ”værktøj” til samfundets fuldstændige forvandling.

Hvornår: fredag 23. april kl. 19:00 – lørdag 24. april kl. 17:00

Program:

Fredag 23. april kl. 19:00-21:00

Sociallivet er et åbenbart mysterium som vi med bevidstgørelse kan nærme os. Fornyelses kræfter kan hvert enkelt  menneske finde i sig selv. Tregrenings Impulsen vækker vores indre forståelse for os selv og bevirker en decentraliseret, men sammenhængende, samfunds struktur – ud fra det individuelle menneskes suverænitet. 

Oplæg med efterfølgende samtale

Lørdag 24. april 2021

09:30 – 10.00 Ankomst og kaffe

10:00 – 10:20 Meditation til opdagelse af samfundskræfter

10:20 – 11:20 Germanener vidste at mennesket er født med
en iboende ret. Hvordan retslivet nyfødes ud af
menneskers hjertekræfter og kærlighed.

11:20 – 12:00 Spørgsmål og samtale om retslivet.

12:00 – 13:00 Middagspause

13:00 – 13:20 Eurytmi

13:20 – 14:20 Broderkærlighed som forvandlende kraft i de
økonomiske processer og næringslivet. Viden om
pengenes livscyklus som bytte-, investerings- og
gave-penge, transformerer bankernes opgaver.

14:20 – 15:00 Bearbejdning af økonomi og næringslivets
dynamiske begreber og bevægelser.

15:00 – 15:15 Pause

 15:15 – 16:15 Forståelse af kulturlivet som samfundets
egentlige produktive gren.

16:15 – 17:00 Inspirationer og samtale om kulturlivet.

17:00 –           Farvel-kaffe.

Sted:  Ballerup

Tilmelding: diane@reclaimed-society.org

Økonomi 300,00 Kr. inklusiv kaffe og te. (Kan forhandles.)
Betaling: Reg. Nr. 2640 Konto Nr.: 3484845688

Tilmelding frist – så snart som muligt. Når du tilmelde dig og betaler sendes en bekræftelse.

Min BLOG tilbyder et indblik i seminarets indhold og mål.


Jeg glæder mig til at møde jer!

Diane Vincentz

RECLAIMED-SOCIETY.ORG – This site is about uncovering the Three Social Sectors of the Threefold Social Order

Reclaimed-Society and Establishment of the Three Sectors Blog. Each man, woman and child is a sovereign being, we are born sovereign and have intrinsic sovereignty. God gave man Dominion. How do we access the highest realms in our search for a renewed process of conceiving the long overdue true transformation of Society…
reclaimed-society.org