Home

Reclaimed-Society and Establishment of the Three Sectors Blog

Each man, woman and child is a sovereign being, we are born sovereign and have intrinsic sovereignty. God gave man Dominion. How do we access the highest realms in our search for a renewed process of conceiving the long overdue true transformation of Society in such a way that will manifest this internal divine sovereignty in each and all of our social interactions? The Social Life is long awaiting a foundational overhaul and renewal. Following the Understanding of the Three Sectors leads to the realization of the magnificent roll each sovereign individual can play in respect to each and every human being on this Earth.

The Foundation Stone for Societal Renewal

First English Edition from Reclaimed Society Press
– Free Download

Eksistensgrundlag for Samfundets Fornyelse
– Første udgave som bogbestilling

Det er med stor glæde at vi nu kan præsentere resultatet af Reclaimed Societie’s arbejde med at udforme eksistensgrundlaget for det tredelte samfund.

Baggrunden og grundlaget for arbejdet er Rudolf Steiners urtanker om hvad han så som den eneste samfundsudformning der er tilpasset det udviklingstrin menneskeheden er på nu.

Bogen er første oplag, og der vil forekomme enkelte fejl undervejs da vi havde fokus på at få den gjort færdig så hurtigt som muligt. Der vil derfor i senere oplag forekomme enkelte rettelser.

Formålet med at få bogen udgivet – også før den er helt ”perfekt” er at få spredt ”ordet” så, så mange som muligt så hurtigt som muligt kan komme i gang med det næste store arbejde – at få tankerne ført ud i livet.

Herunder ligger bogens forord som gerne skulle tale for sig selv:

Eksistensgrundlag for Samfundets Fornyelse

Forord

Tragedien, der i denne tid udfolder sig for øjnene af os, har et ubegribeligt omfang. Det kan føles som var et mørkt slør lagt over hele jorden; et slør som man ikke formår at løfte.

Vigtigt er det dog, at man vil løfte dette slør. Desuden er det vigtigt, at mennesker gennemskuer, at grunden til denne tragedie findes i det faktum, at det sociale liv i vidtgående grad har fjernet sig fra det alment menneskelige. Det, vi er konfronteret med nu, er resultatet af vores egen manglende formåen til at gennemskue, forstå og aktivt virke hen imod en fornyelse af de sociale kræfter i samfundet.

Nøglen til forståelsen af de sociale kræfter ligger i os selv. Det er blevet lagt ind i vores hjerter og venter tålmodigt på forløsning – en forløsning der kun kan ske ud af vores egen frie vilje og dybtgående forståelse samt medfølelse for alle mennesker på jorden.

Det foreliggende skrift er opstået i løbet af 2020 og 2021 som følge af et mange måneders langt forløb der involverede seminarer, workshops og arbejdsgrupper rundt om i Danmark med emnet samfundets fornyelse og tre-grening. I disse arbejdsgrupper har vi prøvet at udarbejde og definere de fundamentale præmisser for samfundets fornyelse ved at stille os selv et helt enkelt spørgsmål: Hvis vi synes samfundet skal fornyes, hvordan så?

Som denne proces udviklede sig, mærkede vi, at vores forestillinger om, hvordan samfundet skal udformes, reformeres og fornyes, i de fleste tilfælde var meget fremskredende. Egentlig ved vi alle godt, dybt i os selv, ikke kun at nye sammenhænge skal dannes, men også hvordan. Vi er i det hele taget i besiddelse af en grundlæggende indsigt i menneskets væsen og behov. Men samtidigt kunne vi mærke, at det var nødvendigt at tage afsked med urgamle begreber, dybtsiddende forestillinger, sædvaner og konventioner for at give plads til at nye tanker kunne spire frem. Da vi begyndte med dette ”udgravnings- og renovationsarbejde”, fremstod iboende tanker og forestillinger om fornyelsen på en sådan måde, at det langsomt førte til en udformning af en sammenhængende helhed.

De seneste et hundrede og halvtreds år har skabt og formet samfundet næsten udelukkende efter industri- og kapitalkræfternes ønsker og behov. Disse kræfter har i mellemtiden formået at akkumulere, ikke kun magt, men også næsten 95% af alle naturressourcer og landområder og al kapital på meget få hænder. Det er en grådighed, der aldrig kan tilfredsstilles, og disse nærmest utænkelige ophobninger af værdier og magt kan kun ske hånd i hånd med en ekstrem og vidtgående udpining af resten af samfundet.

Et levedygtigt samfund kan aldrig blive stående uden forvandling. Menneskeheden befinder sig selv i en konstant udvikling. Hvis samfundet ikke er i stand til at udvikle sig i takt med menneskets indre udvikling, så står hele samfundet foran altødelæggende katastrofer. Problemerne opstår, når menneskehedens udviklingsbehov og ensidigt virkende kapitalkræfter ikke bliver bragt i harmoni.

I dette tilfælde vil magten – motiveret af kapitalkræfter – fortsætte med at finde sin vej til at styre menneskeheden ind i et teknokratisk fængsel. Det er vi på vej til nu. Det er ikke en skjult agenda, men derimod en velbeskrevet plan der gennem de seneste år er fremlagt af personer som Klaus Schwab i forskellige skrifter, såsom ”The Fourth Industrial Revolution”, og denne agenda er styret af hans egen organisation World Economic Forum, der har hjemme i Geneve i Schweiz.

Det er vigtigt for menneskeheden, at så mange som overhovedet muligt lægger mærke til at disse meget mørke kræfter kun formår at gennemføre deres velforberedte og gennemarbejdede agenda, når resten af menneskeheden sover. Vi er blevet passificerede til at tænke og tro, at hvis bare vi overdrager endnu mere magt til en såkaldt “stat”, så vil alle problemer blive løst for os. Men i det øjenblik hvor vi begynder at danne forstillinger om, hvordan samfundet burde udformes, vil det ikke mere være muligt for Klaus Schwab og hans venner at gennemføre deres smagsløse planer om at ”trans-humanisere” og ”robottisere” menneskeheden ved at knytte dem endnu tætter til maskiner og implantere chips og biovåben i deres kroppe – samt andre teknisk højtudviklede, umenneskelige og i sidste ende højst umoralske tiltag.

For lidt over 100 år siden, mellem de to verdenskrige, har Rudolf Steiner formået at fremlægge hvad han selv har beskrevet som “urtanker” om samfundets kræfter og samfundets fornyelse. Han sendte moratorier og opråb ud til statsledere i mange lande i Europa. Senere, da dette opråb ikke blev hørt og lederne ikke reagerede, har mennesker fra ikke-partipolitisk side skabt det, der i dag kaldes for ”tregrenings-bevægelsen”. Desværre har denne bevægelse bragt sig selv i en paralyseret tilstand og er næsten afgået ved døden i løbet af de seneste 100 år.

Nu er tiden kommet, hvor tregrenings-tankerne kan vækkes fra denne Tornerose-søvn. Vi oplever, hvordan en lille kreds af mennesker tror de har samlet tilstrækkelig meget magt, kapital og teknologiske barbariske metoder til at kaste hele verden under deres fødder, og samtidigt er de gået over til den altafgørende virkeliggørelse af deres forehavender. Men deres hensigter kan ikke blive til realitet uden, at de først formår at ødelægge de stadigt eksisterende kulturelle skikke og traditioner fuldstændigt.

Derfor har det været udslagsgivende, at vi ikke skulle være sammen med hinanden, at vi ikke skulle gå på arbejde, i teater eller til koncerter, at vi ikke skulle deltage i religiøse handlinger, at vi ikke skulle gå i skole eller på universitetet, at vi skal isoleres og blive hjemme i angst og frygt for livet og andre mennesker. Først når de får menneskeheden i vidtgående isolation og splittet fra hinanden – så langt som de overhovedet kan – først i det øjeblik hvor det sidste af de gamle samfundsstrukturer, der tillader mennesker at opleve en sammenhængende livsfølelse, ligger i grus – først i det øjeblik regner de med, at det bliver muligt for dem at fuldbyrde deres plan.

Deres komplot kan dog kun lykkes, hvis mennesker ikke selv står klar med den højeste moralske forståelse af, at samfundet kun kan forvandles i samklang med menneskers nutidige udviklingsbehov. Det er livsnødvendigt for os alle at få vækket tanker og følelser for samfundet, og for dét samfundet i virkeligheden er. Vi må tage os tid til at tænke konsekvenserne igennem for hver eneste samfundsmæssige sædvane og tradition og overveje om det vi ”altid har gjort” virkelig er det, vi har brug for nu.

Som det vil fremgå i de følgende Eksistensgrundlag for Samfundets Fornyelse, har vi prøvet at gøre netop det. Vi har spurgt os selv: Hvad er fundamentet for samfundets tre hovedaktiviteter; Ånds- ogKulturlivet, Nærings- og Produktionslivet og Retslivet? Vi indså Rudolf Steiners opfordring til, at når disse tre hovedaktiviteter får en samfundsmæssig afgrænset selvstændighed, så viser det vejen til en grundlæggende forvandling af fremgangsmåde og process. Herfra gik vi videre og forsøgte at udarbejde et skriftligt fundament for de mange tilknyttede samfundsorganer og -institutioner.

I dette skrift gives desuden en introduktion til tregrenings-tankerne, der stammer fra et forløb hvor omkring 40 mennesker har diskuteret og udarbejdet en formulering baseret på vores nutidige standpunkt.

Skriftet henvender sig til mennesker, der føler sig tiltrukket af disse grundlæggende urtanker og ideer om samfundsfornyende kræfter. Samtidigt tjener det som fundament for det nydannede “Irrevocable Covenant Trust for Societal Renewal”, som er beskrevet til sidst i dette skrift.

Skriftet her skal ikke betragtes som et færdigt produkt, men som en grundsten – et frø hvorfra en hel skov kan vokse frem. Det er vores forventning, at der fremadrettet vil være behov for yderligere indsigtsfuld uddybelse og udarbejdelse. Vi er ikke afventende – vi står parate med klare tanker, følelser og handlekraft til det øjeblik, hvor tilstrækkeligt mange mennesker er forberedte til at tage ansvar for samfundets udvikling – et samfund der tilhører os alle i fællesskab og som udgangspunkt anser de individuelle udviklingsveje som en essentiel livsnødvendighed.


VIDEO SEMINARS

I invite you to join and let the videos introduce you to the wisdom of the Three Social Sectors.


Dr. Guido Preperata writes about Perishable Money in the
Threefold Society


Goethe’s Fairy Tale written in response to the French Revolution reveals – what occurs when the Three Sectors can be freed up to rule in independence.

For those with endurance and fortitude: Read all fourteen lectures of the Global Economy Course by Dr. Rudolf Steiner.About Me

The photo shows me in my kitchen apron, to emphasize the truth in the fact that Everyone and Anyone can become an expert on Reclaiming the Economy and the Social Sectors.  Moreover, with an intrinsic House Wife intuition and understanding,  you will most likely be better equipped than if you have received a PhD. in Economy or Social Engineering!  My life started in Chicago, but  brought me to England, Switzerland, and to East Germany just after the Wall went down and now Denmark. As a Eurythimist and Stage Artist, my favourite roles were witches and odd animals.  For the last 20 years, I have worked extensively with the parents of Special Needs Children in many countries of Europe, witnessing how the weakened organisms own internal economy plays a devastating role in chronic and debilitating conditions.