Support Freedom for the Cultural and Spiritual life

2022

In times like these – 

Endorse a free cultural and spiritual life – without any boundaries

Unlimited unfolding of the artistic, cultural, and spiritual life is the most essential element for the future health and evolution of society. No political agenda, national interests, finanical interests,  or other factions are to be granted any semblance of a right to limit or to influence the individual freedom of commitment to mankinds artistic, cultural, and spiritual expression. 

This includes the collective activities of all theaters, concert halls, artistic galleries, churches, places of learning, the printed media, the social media, or anyhwere else the artistic, cultural, and spiritual life seeks its expression! 

2022

I tider som disse –

Støt et frit kulturelt og åndeligt liv – uden nogen grænser

Ubegrænset udfoldelse af det kunstneriske, kulturelle og åndelige liv er det vigtigste element for samfundets fremtidige sundhed og udvikling. Ingen politisk dagsorden, nationale interesser, økonomiske interesser eller andre fraktioner skal gives nogen form for ret til at begrænse eller påvirke den individuelle frihed der forpligter sig til menneskehedens kunstneriske, kulturelle og spirituelle udtryk.

Dette inkluderer de kollektive aktiviteter i alle teatre, koncertsale, kunstneriske gallerier, kirker, læresteder, de trykte medier, de sociale medier, eller hvor som helst det kunstneriske, kulturelle og åndelige liv søger sit udtryk!

If your agree please sign and your name will soon appear on the list below:

Hvis du er enig, bedes du underskrive og dit navn vil snart blive vist på listen nedenfor:

Those Who Have Signed:

Diane Drake Vincentz
Kirsten Marie Sand
Michael Vincentz
Christian Schnefeld
Jane Laursen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s