SEMINAR

Tregreningen som Vejviser for Fremtidens Samfund

Arbejdsgruppe

 5. juni 15:00 – 21:00 og 6. juni Kl. 9:30 – 17:00 – Tåning / Skanderborg

På disse dage fortsætter vi med udarbejdelsen af en decentraliseret
tregrenings-struktur ud fra vor tids behov i Danmark. 

5. juni kl. 15:30 holder Julius Grantzau et oplæg om økonomi og penge skabelsen.  Om aften fortsætte vi med næringslivs spørgsmålet og eksistensgrundlaget.

(Den 5. juni holder Diane Vincentz en tale på Himmelbjerget til Grundlovsdags event kl. 13:30.  I er meget velkommen til møde op, inden vi går i gang i Taaning kl. 15:00.)

6. juni kulturlivets og retslivets fornyelse

Vi forsætter med eksistensgrundlags arbejde.

Omkostninger: 150,- kr. per dag. Mad, kaffe, te og snacks – 70,00 kr. per dag.

Tilmelding ønsket frem til 3. juni

SAMTALE SEMINAR


11. juni kl. 19:00 – 21:00  til  12. juni Kl. 9:30  – 17:00  – Frederikssund

Program:
Fredag 11 juni kl. 19:00-21:00

Når slumrende kræfter i menneskeheden vækkes, kan samfundet forvandles. Man træder ind i et åbenbart mysterium. Tregrenings impulsen bevidstgøre vores indre intuition og selvforståelse der føre til virkeliggørelsen af en decentraliseret samfundsstruktur.

Aften indledes med en betragtning af Novalis eventyr ”Eros og Fabel” der står som en opfordring til sociallivet forvandling.

Oplæg med efterfølgende samtale

Lørdag 12. juni 2021

09:30 – 10.00 Ankomst og kaffe
10:00 – 10:20 Meditation til opdagelse af samfundskræfter
10:20 – 11:20 Hvert eneste menneske er i besiddelse af en iboende ret der ikke står til diskussion. Hvordan bevidstgøres denne iboende ret i os selv og i de andre. Retslivet kan kun nyfødes ud af menneskets hjerte kræfter og kærlighed.
11:20 – 12:00 Spørgsmål og samtale om retslivet.
12:00 – 13:00 Pause og varm mad.
13:00 – 14:20 Broderkærlighed som transformerende kraft i de økonomiske processer og næringslivet. Viden om pengenes livscyklus som del af en levende organisme, forvandler bankernes opgave. Associations dannelse.
14:20 – 15:00 Bearbejdning af økonomi og næringslivets dynamiske begreber og bevægelser.
15:00 – 15:15 Pause
15:15 – 16:15 Den indre forståelse af ånds og kulturlivet som den egentlige produktive gren. Videst gående frihed manifesterer sig som samfundets uundværlige fornyelses kilde.
16:15 – 17:00 Inspirationer og samtale om kulturlivet 17:00 – Farvel-kaffe.

Sted: Niyama Yoga, Østergade 1M, 3600 Frederikssund
Tilmelding: diane@reclaimed-society.org
Økonomi 300,00 Kr. (Kan forhandles.) Mad 120,00 Kr. inklusive kaffe, te, snacks og varm mad lørdag.
Betaling: Reg. Nr. 2640 Konto Nr.: 3484845688

Tilmeldings frist – så snart som muligt.


Min BLOG tilbyder et indblik i seminarets indhold og mål.

RECLAIMED-SOCIETY.ORG – This site is about uncovering the Three Social Sectors of the Threefold Social Order

Reclaimed-Society and Establishment of the Three Sectors Blog. Each man, woman and child is a sovereign being, we are born sovereign and have intrinsic sovereignty. God gave man Dominion. How do we access the highest realms in our search for a renewed process of conceiving the long overdue true transformation of Society…
reclaimed-society.org

Jeg glæder mig til at møde jer!    
Diane Vincentz

***

Tidligere gennemførte Seminare

Arbejdsgruppe

 14. 15. 16 maj Kl. 9:30 – 17:00 – Tåning / Skanderborg

På disse dage fortsætter vi vores udarbejdelsen af en decentraliseret
tregrenings-struktur ud fra hvor tids behov i Danmark. 

14. maj Rets livet – vi forsætter arbejde på en eksistensgrundlag for retslivets fornyelse

15. maj Nærings og økonomiske liv  – med accent på penge og bankvæsen

16. maj Kultur livet – Initiativer skoler og sundhed

Omkostninger: 150,- kr. per dag/400,- kr. for tre dage. Mad, kaffe, te og snaks – 70,00 kr. per dag.

Tilmelding frem til 11. maj

SAMTALE SEMINAR


11. juni kl. 19:00 – 21:00  til  12. juni Kl. 9:30  – 17:00  København

Vi befinder os i en apokalyptisk tid af legendariske og episke proportioner der forlanger vores dybeste opmærksomhed, forståelse og handlinger. Samtidigt er det afgørende at forstå at den verdenssituation vi nu står i er intimt forbundet med os selv. Den tid er forbi hvor samfundsstrukturerne og vort indre bliver betragtet som to separate ting. Når vi er opmærksomme på, at alle mennesker besidder en iboende naturret og et ansvar for selv at udforme en social livs-struktur, der afspejler vores oprindelige væsen, bliver vejen tydelig.

Samfundet har for længst mistet sit forhold til menneskets indre udviklingsbehov – men samfundet kan fornyes hvis man finder det rigtige lægemiddel til behandlingen.

Indsigten i den kraftfulde indre dynamik der ligger i begreberne Frihed, Lighed og Broder-kærlighed, bliver tydelig når man ved hvordan de kan anvendes i sociallivets fornyelsesprocesser. Hvert eneste af disse begreber er udtryk for dynamiske kræfter der er i besiddelse af sine egne kvaliteter og helsebringende kraft.

Rudolf Steiner fremlagde tregreningen af samfundet som en livsnødvendighed og denne nødvendighed har aldrig været mere aktuel end i dag. Kendskabet til tregreningen åbner det indre blik for vores egen spirituelle oprindelighed – ligesom det er et helt konkret ”værktøj” til samfundets fuldstændige forvandling.

Omkostninger 350,- kr.

*

26. April 2021

Dear Friends of Reclaimed Society!

During these past few months, there have been several weekend meetings and the Reclaimed Society movement is gaining momentum. Many are beginning to feel that the Impulse to organize, differentiate and structure the Society around us with respect to the three Independent Spheres is  
not only inspiring, but moral, spiritual and practical all at once.

At the same time working with the Threefold Impulse gives us courage and inspiration to move forwards.

The realization that the structure and organization of the social life needs to originate with the highest moral and spiritual of goals is not an abstract idea.

The ancient Greek language could differentiate between three types of Love for which they had three words:  Eros, Philos and Agape being sensual love, brotherly love, and unconditional love and charity for one’s fellow man.

Agape has also been described as “the love of God for man and the love of man for God”.

Reclaimed Society understanding teaches us that we can bring this deep unconditional love as the essential tool in the act of structuring the society in which we live together through the realization that “Agape” differentiates and manifests itself clearly as:

  • Freedom as the structure of the Spiritual and Cultural life
  • Equality as the substance motivating all law and state forms
  • Brotherhood and altruism as the structure within the economic life

Grasping the structure for reclaiming society brings courage and momentum for the next steps.

The next meeting will be in Copenhagen on Sunday
2nd of May 2021 from 9:30 – 17:00.

Costs: 150.00 Danish Crowns

Following we will meet in Skanderborg at the Taaning address on
16th May 2021 from 9:30-17:00.

Costs: 150.00 Danish Crowns

(There is a possibility for a longer meeting on the 13th and/or 14th if some of you would wish to work over the Ascension days.  Please let me know soon if you would like to participate then!)

Please let me know if you wish to participate.

Sofia Vincent has offered to create a platform for us to share documents and ideas which we are starting to work on.  In a few days I will send more information about this platform for those who wish to join.

Kind wishes to all and I am looking forwards to the next meetings together with all of you!

Diane Vincentz

Reclaimed Society

Seminar og samtale i Ballerup
23. og 24. april 2021

Tregreningen som vejviser for fremtidens samfund

Vi befinder os i en apokalyptisk tid af legendariske og episke proportioner der forlanger vores dybeste opmærksomhed, forståelse og handlinger. Samtidigt er det afgørende at forstå at den verdenssituation vi nu står i er intimt forbundet med os selv. Den tid er forbi hvor samfundsstrukturerne og vort indre bliver betragtet som to separate ting.

Når vi er opmærksomme på, at alle mennesker besidder en iboende naturret og ansvaret for selv at udforme en social livsstruktur, der afspejler vores oprindelige væsen, bliver vejen tydelig.

Samfundet har for længst mistet sit forhold til menneskets indre udviklingsbehov – men samfundet kan fornyes hvis man finder det rigtige lægemiddel til behandlingen. 

Indsigten i den kraftfulde indre dynamik der ligger i begreberne Frihed, Lighed og Broderkærlighed, bliver tydeligt når man ved hvordan de kan anvendes i sociallivets fornyelsesprocesser. Hvert eneste af disse begreber er udtryk for dynamiske kræfter der er i besiddelse af sin egne kvaliteter og helsebringende kraft.  

Rudolf Steiner fremlagde tregreningen af samfundet som en livsnødvendighed og denne nødvendighed har aldrig været mere aktuel end i dag. Kendskabet til tregreningen åbner det indre blik for vores egen spirituelle oprindelighed – ligesom det er et helt konkret ”værktøj” til samfundets fuldstændige forvandling.

Hvornår: fredag 23. april kl. 19:00 – lørdag 24. april kl. 17:00

Program:

Fredag 23. april kl. 19:00-21:00

Sociallivet er et åbenbart mysterium som vi med bevidstgørelse kan nærme os. Fornyelses kræfter kan hvert enkelt  menneske finde i sig selv. Tregrenings Impulsen vækker vores indre forståelse for os selv og bevirker en decentraliseret, men sammenhængende, samfunds struktur – ud fra det individuelle menneskes suverænitet. 

Oplæg med efterfølgende samtale

Lørdag 24. april 2021

09:30 – 10.00 Ankomst og kaffe

10:00 – 10:20 Meditation til opdagelse af samfundskræfter

10:20 – 11:20 Germanener vidste at mennesket er født med
en iboende ret. Hvordan retslivet nyfødes ud af
menneskers hjertekræfter og kærlighed.

11:20 – 12:00 Spørgsmål og samtale om retslivet.

12:00 – 13:00 Middagspause

13:00 – 13:20 Eurytmi

13:20 – 14:20 Broderkærlighed som forvandlende kraft i de
økonomiske processer og næringslivet. Viden om
pengenes livscyklus som bytte-, investerings- og
gave-penge, transformerer bankernes opgaver.

14:20 – 15:00 Bearbejdning af økonomi og næringslivets
dynamiske begreber og bevægelser.

15:00 – 15:15 Pause

 15:15 – 16:15 Forståelse af kulturlivet som samfundets
egentlige produktive gren.

16:15 – 17:00 Inspirationer og samtale om kulturlivet.

17:00 –           Farvel-kaffe.

Sted:  Ballerup

Tilmelding: diane@reclaimed-society.org

Økonomi 300,00 Kr. inklusiv kaffe og te. (Kan forhandles.)
Betaling: Reg. Nr. 2640 Konto Nr.: 3484845688

Tilmelding frist – så snart som muligt. Når du tilmelde dig og betaler sendes en bekræftelse.

Min BLOG tilbyder et indblik i seminarets indhold og mål.


Jeg glæder mig til at møde jer!

Diane Vincentz