PREVIOUS SEMINARS

Seminar og samtale Skanderborg 12. december 2020

Samfundets forvandling ud fra menneskets suverænitet


At blive suveræne, levende og jeg-bevidste mennesker kræver samtidig en fuldstændig forvandling af det samfundsmæssige sociale liv. Det krav kan kun opstå som et behov i hvert enkelt menneske, men må udarbejdes i fælleskab. 

Samtidig bliver menneskets udviklingspotentiale i væsentlig grad begrænset, når det ikke kan arbejde aktivt på samfundets forvandling. Fremtidige samfundsstrukturer kan kun opstå ud fra en dyb indre erkendelse af dets kendsgerninger.  

En fremtidig sociallivskultur vil få et sikkert fundament, når det suveræne menneske bidrager ud fra egne inspirationer og intuitioner.  

Når nogen vil bygge en bro, er det klogt at skabe sig et kendskab til forholdene på begge breder, som broen skal forbinde, såvel som materialerne, der skal anvendes. Uden dette forarbejde, vil broen ikke være sikker.  

I samfundet er det endnu sværere at forstille sig, hvordan nye former kan opstå, hvis de ikke bygges ud fra et kendskab til det sociale liv.  Vi har brug for erkendelse af kræfterne, som er virksomme i det sociale og de højere kræfter, der vil hjælpe og føre os i disse bestræbelser.  

I seminariet vil vi kaste os ud i en forståelse af Rudolf Steiners fremstillinger om sociallivets tregrening, for at se hvilke ideer han har fremlagt til menneskeheden som inspiration, der kan begynde at spire i vore tanker og hjerter.  Tregreningstankerne er ikke et ”program” eller en ”agenda” – slet ikke bare en ”ide” – men præsenterer en forvandling- og udviklings- vej vi kan gå i fælleskab, når vi begynder at anderkende vores indre suverænitet.  

Hvornår:  12. december 2020
Hvor:  Horndrupvej 36, 8660 Skanderborg –
(parkering ved kirken og indgang i venstre side af bygning overfor)

Program:
09:30 – 10.00 – Kaffe og ankomst
10:00 – 10:20 – Eurytmi10:20 – 11:00 – Seminarisk betragtning af sociallivets tre grene
11:00 – 12:00 – Workshop og samarbejde
12:00 – 13:00 – Suppe
13:00 – 13:20 – Eurytmi
13:20 – 14:30 – Seminarisk oplæg ang. økonomiens fundamenter og forvandling
14:30 – 15:30 – Workshop og samarbejde til det økonomiske liv
15:30 – 16:00 – Kaffe
16:00 – 17:00 – Kort oplæg til naturret og retslivet – og samtale

Bidrag – 75.00 dkk til suppe, kaffe og varme – men kom alligevel, hvis du ikke kan betale   Tilmelding – så snart som muligt!  Så vi kan være sikker på, at vi har nok suppe til alle,
senest torsdag 10. december 2020.
Til: diane@reclaimed-society.org  

17. januar 2021 holdes endnu et ”Samfunds forvandlings seminar” på Audonicon i Skanderborg. Indbydelse kommer snart.    

Jeg glæder mig til at møde jer!   Diane Vincentz